Quy định sử dụng

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, Chính sách Bảo mật của chúng tôi , tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

2. Sử dụng Giấy phép

Được cấp quyền tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Mytopic chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • Sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  • Cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Mytopic;
  • Loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu; hoặc
  • Chuyển tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Mytopic chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của Mytopic được cung cấp "nguyên trạng". Mytopic không bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Mytopic không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

4. Liên kết

Mytopic chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là đã được Mytopic của trang web chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

5. Bản quyền / Gỡ xuống

Người dùng đồng ý và xác nhận rằng họ có quyền chia sẻ tất cả nội dung mà họ đăng trên mytopic.vn - bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được đăng trong các bài báo, thảo luận và bình luận. Quy tắc này áp dụng cho văn xuôi, đoạn mã, tập hợp các liên kết, v.v. Bất kể trích dẫn, người dùng không được đăng nội dung sao chép và dán không thuộc về họ. Người dùng chịu mọi rủi ro đối với nội dung họ đăng, bao gồm cả việc người khác tin tưởng vào tính chính xác của nội dung đó, các khiếu nại liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác. Nếu bạn cho rằng người dùng có nội dung ăn cắp ý tưởng, trình bày sai danh tính của họ, công việc bị chiếm đoạt hoặc vi phạm các quy định của DMCA, vui lòng gửi email đến support@mytopic.vn . Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung nào mà người dùng đăng vì bất kỳ lý do gì.

6. Chính sách nội dung

Chính sách sau áp dụng cho các nhận xét, bài viết và tất cả các tác phẩm khác được chia sẻ trên cộng đồng Mytopic:

  • Người dùng phải cố gắng thực sự để chia sẻ nội dung có chủ đề, chất lượng cao và không được thiết kế chủ yếu cho mục đích quảng bá hoặc tạo liên kết ngược.
  • Các bài đăng phải chứa nội dung quan trọng - chúng không thể chỉ tham chiếu đến một liên kết bên ngoài có chứa toàn bộ bài đăng.
  • Nếu một bài đăng có chứa các liên kết liên kết, sự thật đó phải được tiết lộ rõ ​​ràng. Ví dụ, với ngôn ngữ như: “Bài đăng này bao gồm các liên kết liên kết; Tôi có thể nhận được tiền bồi thường nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các liên kết khác nhau được cung cấp trong bài viết này ”.
  • Không sử dụng các từ ngữ thô tục, phản cảm, trái với thuần phong mĩ tục và vi phạm các quy định của pháp luật. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa.

Mytopic có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà họ cho là vi phạm chính sách này theo quyết định riêng của mình. Ngoài ra, Mytopic có quyền hạn chế khả năng tham gia của bất kỳ người dùng nào trên nền tảng theo quyết định của riêng mình.

7. Quy định về sử dụng các nguồn tài nguyên

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.

Mytopic có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà họ cho là vi phạm chính sách này theo quyết định riêng của mình. Ngoài ra, Mytopic có quyền hạn chế khả năng tham gia của bất kỳ người dùng nào trên nền tảng theo quyết định của riêng mình.

MyTopic - Một cộng đồng, nơi mà mọi người có thể tìm hiểu, chia sẻ, hỏi đáp bất cứ điều gì mà bạn quan tâm.

Khám phá

Theo dõi bản tin chúng tôi

Nhập địa chỉ email để nhận các thông tin mới nhất hoặc thú vị từ chúng tôi.

© 2022 MyTopic.vn